Select Page

Čo je pravdepodobne pocit byť zavretý v neznámej miestnosti a nie je schopný sa dostať von? Čo by sa stalo po riešenie tohto puzzle? Čo by sa stalo, keby sme don´t, aby ho v čase? Tieto pocity nemôžu byť popísané, musíte zažiť!